Priser

Betalningsvillkor / Priser

 

Ridåret löper från 14/8 2017 t.o.m 20/6 2018 och indelas i 4 betalningsperioder.

 

Period 1 -14/8 - 22/10

Period 2 -

Period 3 -

Period 4 -

 

Elev som önskar säga upp sin ridplats har en uppsägningstid på 4 gånger innan nästa betalningsperiod börjar.

 

Exempel: Betalt t.o.m v 43 uppsägning senast v. 40.

 

Fakturan sänds via e-post. För pappersfaktura tillkommer avgift på 50 kr. Meddela ändring av e-post till kansli@hamreridskola.se

 

Priser:

 

Junior 45 min - 210 kr/lektion

Junior 60 min - 225 kr/lektion

Senior 60 min - 245 kr/lektion

 

Specialgrupp junior - 315 kr/lektion

Specialgrupp senior - 335 kr/lektion

 

Tävlingsgrupp - 315 kr/335 kr/ 235 kr/lektion

 

För familjer med tre ridande eller fler erhåller den billigaste avgiften 10 % rabatt på terminsavgiften, det samma gäller om samma elev rider två gånger i veckan, man erhåller då 10 % rabatt/lektion!

 

För mer info ring eller maila!

 

 

 

 

 
 
 

Hamre Ridskola, Hamre Gård, Västerås 021-80 02 18, kansli@hamreridskola.se